Opptrening etter ca. mamma - Fysisk aktivitet under kreftbehandling

Under alle typer kreftbehandling bør du avklare dine muligheter og begrensinger for fysisk aktivitet med legen som er ansvarlig for behandlingen din. Hvor fysisk aktiv du kan være under behandling avhenger av hva slags behandling du får.
Moderne kreftbehandling er nøye tilpasset den enkelte pasient. Hvor mye du kan utfordre og belaste kroppen og hva som er best for deg, er derfor individuelt og varierer også med dagsform og i de forskjellige fasene i sykdomsforløpet. 

Fysisk aktivitet etter ferdig behandling 
Etter ferdig behandling anbefales det at du planlegger fo
r regelmessig fysisk aktivitet, slik at du kan gjenvinne styrke og fysisk form, eller komme i bedre fysisk form enn du var før kreftdiagnosen.
Mange er usikre på hva de kan gjøre og hvordan de skal komme i gang.
Det kan være vanskelig å motivere seg når du føler deg sliten og da kan du trenge en som veileder og motiverer deg.              

Ta kontakt så kan jeg hjelpe deg i gang!