Litt om meg:
Jeg er utdannet ved Krankengymnastikschule, Universitetsklinik Gøttingen, Tyskland i 1983.

Turnustjenesten ved Unfallsklinik Singen, Am Bodensee.

Videre har jeg jobbet ved RIT ( StOlavs Hospital ),  NKS Revmatismehuset i 17 år og Pirbadet Fysioterapi i 10 år.

Driver Salberg Trening og Fysioterapi as, og er tilknyttet Midtbyen Fysioterapi.

Jeg har siden 1998 vært Spesialist i allmennfysioterapi MNFF og har bred erfaring med ulike diagnoser, både individuell behandling og gruppebehandling/-trening.

Jeg har også spesialisert meg innen onkologi (kreft) og har de siste årene jobbet svært mye med opptrening etter ulike kreftdiagnoser, spesielt Ca. Mamma.

Jeg har spesialkompetanse i Manuell Lymfødembehandling og har jobbet med dette fagområdet siden 1988.

Kurs og videreutdanning som er relevant for det jeg jobber med i dag:

Ulike kurs, narsjonalt og internasjonalt, innen revmatologi (RA, Mb. Bekhterev)
Kursrekker i onkologi med hovedvekt på Ca Mamma.
Manuell lymfødembehandling ad modum Vodder.
Kinesio Taping.
Oppfølging og behandling av sykelig overvektige.
Kursrekker i Fysisk aktivitet, trening og rehabilitering.